Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Bàn chải chà ống 3120 3130 3140 3150 3160

Bàn chải chà ống

Dùng để làm sạch các đường ống và chai lọ

Size: Code 3120 : 500 x Ø 20 mm (chất liệu : PP + Stainless Steel + Polyester. Lông cứng)
         Code 3130 : 500 x Ø 30 mm (chất liệu : PP + Stainless Steel + Polyester. Lông cứng)
         Code 3140 : 500 x Ø 40 mm (chất liệu : PP + Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         Code 3150 : 500 x Ø 50 mm (chất liệu : PP + Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         Code 3160 : 500 x Ø 60 mm (chất liệu : PP + Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         
Sản phẩm có thể được làm sạch ở nhiệt độ cao lên đến 121oC