Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Chà sàn nhà 5010 5020 5030

Chà sàn nhà

Đầu bàn chải dùng để quét sàn nhà, tường...

Size: Code 5010 : 270 x 55 x 95 x 35 mm ( chất liệu : PP + Polyester. Lông cứng )
         Code 5020 : 300 x 75 x 105 x 45 mm ( chất liệu : PP + Polyester. Lông cứng )
         Code 5030 : 470 x 70 x 115 x 45 mm ( chất liệu : PP + Polyester. Lông cứng )
                 
Sản phẩm có thể được làm sạch ở nhiệt độ cao lên đến 121oC