Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Đầu bàn chải chà ống 3030 3040 3050 3060

Đầu bàn chải chà ống

Dùng để làm sạch các đường ống dài,  đầu bàn chải phải được gắn vào tay cầm có thể thay đổi kích thước linh hoạt

Size: Code 3030 : 190 x Ø 30 mm (chất liệu : Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         Code 3040 : 190 x Ø 40 mm (chất liệu : Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         Code 3050 : 190 x Ø 50 mm (chất liệu : Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         Code 3060 : 190 x Ø 60 mm (chất liệu : Stainless Steel + Polyester. Lông mềm vừa phải)
         
Sản phẩm có thể được làm sạch ở nhiệt độ cao lên đến 121oC