Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Kim bấm xúc xích

U-MODE CLIPS

Số lượng (miếng / hộp × hộp = miếng / thùng)

502

5000×12=60000

503

5000×12=60000

Kim bấm xúc xích
Chi tiết :
•Xử lý bề mặt: Dây tráng men
•Hợp kim hay không: không hợp kim
•Al (Min): 99,7%
•Chịu lực (≥ MPa): 100-140MPA
•Độ giãn dài (≥%): 18%
•Độ dẫn: Không có
•Số lượng mẫu: 2.0
•Ứng dụng: xúc xích dòng làm
•Dây Gauge: 2.0mm
•Tên: kim xúc xích cho vỏ xúc xích nhiều loại
•Vật liệu: Nhôm

Kim bấm xúc xích cho vỏ xúc xích nhiều loại khác nhau
Chúng tôi lựa chọn nguyên liệu tốt, sử dụng các nguyên vật liệu yêu cầu của nhôm. (Độ tinh khiết của chì là 99,7%) Chịu lực 100-140MPA, căng dài 18% . KAP với Nhật Bản, ADP, Hoa Kỳ KP .

Hoàn toàn có thể thay thế hàng nhập khẩu cũng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cho kháchhàng.