Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Cây liếc dao Diekensen

Mã số

FINE CUT

Chất liệu

Stainless steel

Kích thước ( có 4 loại )

390 x 45mm    ( TOP-10 )  

430 x 45mm    ( TOP-12 )  

485 x 45mm    ( TOP-14 )

430 x 45mm    ( OVAL-12 )

Trọng lượng

( TOP-10 )     - 370 g

( TOP-12 )     - 400 g

( TOP-14 )     - 460 g

( OVAL-12 )  - 420 g

FINE CUT - Cây liếc dao hiệu Diekensen

Cây liếc dao hiệu Diekensen có dạng cây thép tròn hay oval và một tay cầm bằng nhựa.
Khi lựa chọn một cây liếc, chọn loại dài hơn con dao bạn muốn làm bén 2 inch.
Chúng tôi có 4 loại cây liếc hiệu Diekensen:
TOP-10 (dạng thanh thép tròn 10 inch)
TOP-12 (dạng thanh thép tròn 12 inch)
TOP-14 (dạng thanh thép tròn 14 inch)
OVAL-12 (dạng thanh thép hình bầu dục 12 inch)