Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Lưỡi cưa thực phẩm

Lưỡi cưa thực phẩm

Xem thêm thông tin về kích thước và mẫu ở:

http://kimloilai.com/home/food-blades-C44.htm

Lưỡi cưa thực phẩm của chúng tôi từ lâu đã có chất lượng tốt trên thị trường lưỡi cưa vòng cho thịt bò, thịt lợn và chế biến thủy sản đông lạnh. Độ bền và tính thống nhất của lưỡi cưa vòng cho bạn năng suất và hiệu suất mà bạn có thể tin cậy.

So với loại răng ma xát, nó mang lại cạnh cực kỳ sắc và độ bền cao. Kết quả là, lưỡi cắt sạch, sản xuất ít mạt cưa nguyên liệu và tuổi thọ kéo dài hơn.

Các lưỡi chúng tôi cung cấp có thể giúp bạn:
Tăng năng suất
Nâng cao chất lượng
Tăng lợi nhuận
Giảm thời gian ngừng hoạt động
Giảm phế liệu
Giảm chi phí


Thông số

Rộng

DàiFt-Inch

Dài Inches

Dài Metre

Thông số

Rộng

DàiFt-Inch

Dài Inches

Dài Metre

AEW Small 250

1/2"

5'9"

69

1.753

Hobart

5/8"

11'10"

142

3.607

AEW 350

1/2"

8'5"

101

2.565

Hobart Small

1/2"

9'4"

112

2.845

AEW 400

5/8"

10'4"

124

3.150

Hobart Small*

5/8"

9'4"

112

2.845

AEW 600

3/4"

14'5-1/4"

173.25

4.401

Hobart Large

1/2"

10'8"

128

3.251

AEW 900

3/4"

14'7-5/8"

175.63

4.461

Hobart Large*

5/8"

10'8"

128

3.251

Alfadon

1/2"

7'4-1/2"

88.5

2.248

Hygenic Junoir

1/2"

11'0"

132

3.353

Barnes Farm

1/2"

7'6"

90

2.286

Hygenic Junoir B

1/2"

10'6-1/2"

126.5

3.213

Barnes Junior C (std.)

1/2"

11'6"

138

3.505

Hygenic Junoir B*

5/8"

10'6-3/4"

126.5

3.213

Barnes Junior F

1/2"

10'6-1/2"

126.5

3.213

Hygenic Senoir

1/2"

12'6"

150

3.810

Barnes Challenge

1/2"

12'6"

150

3.810

Hygenic Senoir*

5/8"

12'6

150

3.810

Barnes Challenge

5/8"

12'6"

150

3.810

Jarvis Buster 5

3/4"

10'7-1/2"

127.5

3.239

Barnes MK1

1/2"

12'6"

150

3.810

M.B.L.

1/2"

10'10"

130

3.302

Barnes MK2B

1/2"

10'6-1/2"

126.5

3.213

MeatMaster

1/2"

10'1-1/2"

121.5

3.086

Barnes Merino

1/2"

9'0"

108

2.743

Muray

1/2"

11'1-1/2"

133.5

3.391

Barnes Senior old

1/2"

12'0"

144

3.658

Muray*

5/8"

11'3"

133.5

3.429

Barnes Senior new

MurayNew

1/2"

9'6-3/4"

114.75

2.915

Berry Major

1/2"

10'3"

123

3.124

MurayNew*

5/8"

9'6-3/4"

114.75

2.915

Berry Junior

1/2"

10'9"

129

3.277

Murray Old

5/8"

11'1-1/2"

133.5

3.391

Berry Sasco

1/2"

9'9"

117

2.972

National

1/2"

11'0"

132

3.353

Berry Supper

1/2"

11'2"

134

3.404

Newcastle Farmsaw

1/2"

8'11-1/2"

107.5

2.731

Berry Supper *

5/8"

11'2"

134

3.404

Nolex Beef Easter

1/2"

6'1-1/4"

73.25

1.861

BIRO

5/8"

10'4"

124

3.150

Nolex Farm Saw

1/2"

7'8-1/4"

92.25

2.343

BIRO 22

5/8"

9'1"

109

2.769

Nolex Fastcut

5/8"

10'4"

124

3.150

BIRO 135

5/8"

11'3"

135

3.429

Nolex Jr.cleancut

1/2"

9'9"

117

2.972

BIRO Model A

5/8"

6'6"

78

1.981

Nolex Sr.supercut

1/2"

11'8"

140

3.556

Birziba

1/2"

5'3-1/2"

63.5

1.613

Nolex Senior

5/8"

11'8"

140

3.556

Birziba*

5/8"

5'3-1/2"

63.5

1.613

Shopmaster

1/2"

11'10"

142

3.607

ButcherBoy

1/2"

10'6"

126

3.200

Stuart Junior

1/2"

7'11-1/2"

95.5

2.426

ButcherBoy*

5/8"

10'6"

126

3.200

Taylor

1/2"

7'3"

87

2.210

Chamberlain

1/2"

11'0"

132

3.353

ThompsonBullTerri

1/2"

10'8"

128

3.251

Comb.Ind.FarmSaw

1/2"

8'1-1/2"

97.5

2.477

ThompsonDurant

1/2"

10'3-1/2"

123.5

3.137

CutMaster

1/2"

11'10"

142

3.607

ThompsonDurant

5/8"

10'3-1/2"

123.5

3.137

DalGety

1/2"

9'1"

109

2.769

ThompsonMK2 Sr

1/2"

11'9-1/2"

141.5

3.594

EasyCut

1/2"

8'11-1/2"

107.5

2.731

ThompsonMK2 Sr

5/8"

11'9-1/2"

141.5

3.594

FineLine

1/2"

10'10"

130

3.302

Thompson MK5

1/2"

10'5"

125

3.175

Fulton Junior

1/2"

9'0-1/4"

108.25

2.750

Thompson MK5

5/8"

10'5"

125

3.175

Fulton Senior

1/2"

11'8"

140

3.556

Th'sonMK6 Jnr

5/8"

9'4-1/4"

112.25

2.851

Globe Simpson

5/8"

6'0"

72

1.829

Th'sonMK6 Snr

5/8"

10'7-1/2"

127.5

3.239

Graham

1/2"

11'5

137

3.480

Th'sonNewMK6 Sr

5/8"

10'9"

129

3.277

Thompson Snr.

1/2"

11'9-1/2"

141.5

3.594

Th'son Standart

1/2"

9'10-3/4"

118.75

3.016

Th'son Standart

5/8"

9'10-3/4"

118.75

3.016