Banner 1Banner 2Banner 3Banner 4

Lưỡi dao công nghiệp

Lưỡi dao công nghiệp

Xem thêm thông tin về kích thước và mẫu ở:

http://kimloilai.com/home/industries-knive-blades-C47.htm


Sản phẩm từ những nhà sản xuất tốt nhất thế giới cho lưỡi cắt chính xác, lưỡi dao có phạm vi toàn diện nhất về chất lượng cao, kỹ thuật lưỡi nhiều lớp đặc biệt đáp ứng những đòi hỏi khắt khe nhất của bạn. Khách hàng của chúng tôi là các sản phẩm nhựa và công nghiệp cắt màng nhựa, các nhà sản xuất sợi hóa học và sợi thủy tinh, công nghiệp chế biến thực phẩm, và các ngành công nghiệp y tế.

Chúng tôi bắt đầu với các lớp thép tốt nhất, vonfram cacbua và gốm sứ. Nhiều loại lưỡi dao của chúng tôi được tráng với nitride titan (TiN), chrome nitride (CrN), hoặc cacbua titan (TiC).

Các lưỡi chúng tôi cung cấp có thể giúp bạn:
Tăng năng suất
Nâng cao chất lượng
Tăng lợi nhuận
Giảm thời gian ngừng hoạt động
Giảm phế liệu
Giảm chi phí